Centrala KOWR - Rozbudowa posiadanej infrastruktury Check Point (Nr 1471/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Rozbudowa posiadanej infrastruktury Check Point (Nr 1471/2018/C)

Termin składania ofert: 24-10-2018 godz. 12:00

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu (2018/S 179-404926)                      opublikowano 18-09-2018  
     

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ opublikowano 18-09-2018
       Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 18-09-2018

        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)                            

opublikowano 18-09-2018

 

Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert                   opublikowano 25-10-2018  
       Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej opublikowano 25-10-2018  

 

Wynik postępowania
Wybór oferty najkorzystniejszej                        opublikowano 20-11-2018  
     

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-20 17:01:36
Data i godzina publikacji:
2018-09-18 10:51:08