Centrala KOWR - Serwis oprogramowania CAPS (Nr 1028/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis oprogramowania CAPS (Nr 1028/2019/C)

Termin składania ofert: 23-07-2019 r. godz. 1000

Identyfikator postępowania: d9ce0bd0-c5d8-464a-ac41-a87d710f6512      miniPortal 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 131-322144)                                                                                                                                

opublikowano 10-07-2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ                                            

opublikowano 10-07-2019

        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

opublikowano 10-07-2019

        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

opublikowano 10-07-2019

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny

         Uwaga! Plik z rozszerzeniem ASC jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 10-07-2019

  Zmiana treści SIWZ          opublikowano 12-07-2019
  Wyjaśnienie treści SIWZ          opublikowano 19-07-2019

 

 

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                

opublikowano 23-07-2019

 

Wynik postępowania

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-24 17:35:28
Data i godzina publikacji:
2019-07-10 15:23:16