Centrala KOWR - Serwis pogwarancyjny sprzętu informatycznego (677/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis pogwarancyjny sprzętu informatycznego (677/2019/C)

Termin składania ofert: 20-05-2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (541552-N-2019)

opublikowano 10-05-2019

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SIWZ opublikowano 10-05-2019
                  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
opublikowano 10-05-2019
                  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
opublikowano 10-05-2019
                  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
opublikowano 10-05-2019
               Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy
opublikowano 10-05-2019
Wyjaśnienia SIWZ opublikowano 16-05-2019

 

Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert          Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej opublikowano 21-05-2019

 

Rozstrzygnięcie postępowania
Wybór najkorzystniejszej oferty opublikowano 17-07-2019

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-17 16:20:07
Data i godzina publikacji:
2019-05-10 15:00:00