Centrala KOWR - Serwis samochodów służbowych Centrali KOWR (Nr 905/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis samochodów służbowych Centrali KOWR (Nr 905/2019/C)

Termin składania ofert: 30-07-2019 r. godz. 1000

Identyfikator postępowania 3b02ddc6-a486-4a79-85bd-aad0a26ab2a2  miniPortal 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 121-296657)                                                                                                                                                                                                          opublikowano 26-06-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ                                                                       opublikowano 26-06-2019
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 26-06-2019
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 26-06-2019

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny Uwaga! Plik z rozszerzeniem ASC jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 26-06-2019
Wyjaśnienia SIWZ         opublikowano 22-07-2019

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert         Odwiadczenie dot. grupy kapitałowej                                                                                                                                                                          opublikowano 31-07-2019

Wynik postępowania

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-31 15:00:50
Data i godzina publikacji:
2019-06-26 12:26:06