Centrala KOWR - Serwis urządzeń wielofunkcyjnych MFP (Nr 423-424/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis urządzeń wielofunkcyjnych MFP (Nr 423-424/2019/C)

Termin składania ofert: 14-03-2019 godz. 1000

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (521323-N-2019)

opublikowano 05-03-2019

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ

opublikowano 05-03-2019

 
Edytowalne załączniki nr 1a, 1b, 2, 3 do SIWZ opublikowano 05-03-2019  
     
     

Otwarcie ofert, unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert. Unieważnienie części nr 1

opublikowano 18-03-2019

 
Unieważnienie części nr 2 opublikowano 20-03-2019  

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-20 11:12:20
Data i godzina publikacji:
2019-03-05 16:30:00