Centrala KOWR - Sprzątanie powierzchni biurowej w Centrali KOWR przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie (150/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Sprzątanie powierzchni biurowej w Centrali KOWR przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie (150/2018/C)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                                                         opublikowano 09-03-2018

Zmiana ogłoszenia                                                                                                                                                                                     opublikowano 13-03-2018

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ                                                                                                                                                                                                               opublikowano 09-03-2018

              Edytowalny załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                                                                             opublikowano 09-03-2018

              Edytowalny załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                                                                             opublikowano 09-03-2018 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) .pdf - opublikowano 05-04-2018

 

Informacja z otwarcia ofert (.pdf) - opublikowano 19-04-2018

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (.doc) - opublikowano 19-04-2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf) - opublikowano 15-05-2018

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marlena Janczak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-03-09 10:07:55