Centrala KOWR - Świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania Egeria w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego (stabilnego) działania oraz jego rozwoju (postępowanie nr 1036/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania Egeria w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego (stabilnego) działania oraz jego rozwoju (postępowanie nr 1036/2019/C)

Termin składania ofert: 23.07.2019 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania eb090ff3-8326-40ce-9293-3570e11ba000        strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DU UE - opublikowano 10.07.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ z załącznikami - opublikowano 10.07.2019 r.

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty - opublikowano 10.07.2019 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 10.07.2019 r.  - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 - Podstawowe informacje o Egerii - opublikowano 10.07.2019 r.

IPU z załącznikami - opublikowano 10.07.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 10.07.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 12.07.2019 r.

Załącznik nr 4 do IPU NOWY- opublikowano 12.07.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania - opublikowano 17.07.2019 r.

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty NOWY - opublikowano 17.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert- opublikowano 23.07.2019 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorzystniejszej - opublikowano 28.08.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Galewska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-28 12:02:32
Data i godzina publikacji:
2019-07-10 14:01:01