Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych (900/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych (900/2019/C)

Termin składania ofert do 22.07.2019 r. do godz. 08.30

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 19.06.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 19.06.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (wersja edytowalna) - opublikowano 19.06.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 19.06.2019 r. (.XML) - Załacznik należy pobrać i zaiportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załacznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania - opublikowano 19.06.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 19.06.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 01.07.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 18.07.2019 r. (.pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 26.07.2019 r. (.pdf)

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-26 15:42:30
Data i godzina publikacji:
2019-06-19 14:44:10