Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci rozległej WAN (Nr 49/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci rozległej WAN (Nr 49/2019/C)

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 013-026452)                      

opublikowano 18-01-2019

 
       Ogłoszenie zmian: 2019/S 026-058635     2019/S 031-070389     2019/S 031-070389             
                     

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ              

opublikowano 18-01-2019

 
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 18-01-2019  
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 18-01-2019  

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania

                                                        Klucz publiczny
Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania.
            Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 18-01-2019  
opublikowano 29-01-2019  
Zmiana SIWZ opublikowano 04-02-2019  
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ opublikowano 11-02-2019  
Uzupełnienie informacji dot. wizji lokalnej opublikowano 18-02-2019  
Zmiana SIWZ opublikowano 19-02-2019  
Wyjaśnienia SIWZ opublikowano 01-03-2019  
     

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert    Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej opublikowano 12-03-2019

 

 

Wynik postępowania

Wybór oferty najkorzystniejszej opublikowano 26-04-2019

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-26 16:11:15
Data i godzina publikacji:
2019-01-18 12:59:00