Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci rozległej WAN (Nr 49/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci rozległej WAN (Nr 49/2019/C)

ID miniPortalu: fd00816f-ad20-44df-8cb7-9a27a99a82c0

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 28-02-2019 godz. 1000

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 013-026452)                      

opublikowano 18-01-2019

 
Ogłoszenie zmian (2019/S 026-058635)                      

opublikowano 06-02-2019

 
Ogłoszenie zmian (2019/S 031-070389)                      

opublikowano 18-02-2019

   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ              

opublikowano 18-01-2019

 
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 18-01-2019  
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 18-01-2019  

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania

                                                  Klucz publiczny
Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 18-01-2019  
opublikowano 29-01-2019  
Zmiana SIWZ opublikowano 04-02-2019  
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ opublikowano 11-02-2019  
Uzupełnienie informacji dot. wizji lokalnej opublikowano 18-02-2019  

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-18 15:46:01
Data i godzina publikacji:
2019-01-18 12:59:00