Centrala KOWR - Świadczenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji (Collaborative Standard Support) dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania, wchodzącego w skład posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury bezpieczeństwa Check Point - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Świadczenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji (Collaborative Standard Support) dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania, wchodzącego w skład posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury bezpieczeństwa Check Point

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)                                                                                                    - opublikowano 22.12.2017 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)                                                                - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (.pdf)            Załącznik nr 1 do SIWZ (.doc)                                 - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ (.pdf)            Załącznik nr 2 do SIWZ (.doc)                                 - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ (.pdf)            Załącznik nr 3 do SIWZ (.doc)                                 - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 4a do SIWZ (.pdf)          Załącznik nr 4a do SIWZ (.doc)                              - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 4b do SIWZ (.pdf)          Załącznik nr 4b do SIWZ (.doc)                              - opublikowano 22.12.2017 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (.pdf)                                               - opublikowano 22.12.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                - opublikowano 04.01.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                            - opublikowano 12.01.2018 r (.pdf)Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Lucyna Tchórzewska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:18
Data i godzina publikacji:
2017-12-22 17:01:03