Centrala KOWR - udzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usługi wsparcia technicznego na poziomie standard dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Oracle (384/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - udzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usługi wsparcia technicznego na poziomie standard dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Oracle (384/2019/C)

Termin składania ofert do dnia 26-04-2019 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 25.03.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 09.04.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 073-173633 - opublikowano 12.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 25.03.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 25.03.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 25.03.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 25.03.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

     Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 25.03.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania - opublikowano 25.03.2019 r. (.pdf)

     Klucz publiczny - opublikowano 25.03.2019 r.

     Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - opublikowano 09.04.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 17.04.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 25.04.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 29.04.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 29.04.2019 r. (.doc)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 27.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-27 12:53:45
Data i godzina publikacji:
2019-03-25 11:55:28