Centrala KOWR - Usługi wsparcia technicznego sprzętu serwerowego HP i związanego z nim oprogramowania (1125/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Usługi wsparcia technicznego sprzętu serwerowego HP i związanego z nim oprogramowania (1125/2019/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 04-10-2019 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 30.08.2019 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 04.09.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 173-422816 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 30.09.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowane 04.10.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 30.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 30.08.2019 r. (.docx)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 30.08.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług - opublikowano 30.08.2019 r. (.docx)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 30.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu - opublikowano 30.08.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 30.08.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 04.09.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(2) - opublikowano 27.09.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(3) - opublikowano 30.09.2019 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 04.10.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 04.10.2019 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 10.01.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-10 15:23:53
Data i godzina publikacji:
2019-08-30 13:26:11