Centrala KOWR - Usługi wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na zakup systemu informatycznego klasy ERP - Nr 1496/2018/C - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Usługi wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na zakup systemu informatycznego klasy ERP - Nr 1496/2018/C

Termin składania ofert: 05-10-2018 godz. 12:00

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu (621220-N-2018)                  opublikowano 25-09-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (500236719-N-2018) opublikowano 02-10-2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 25-09-2018

         Załączniki nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy

opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 1b do SIWZ - Formularz Wykaz osób opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 1c do SIWZ - Formularz Wykaz usług opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu opublikowano 25-09-2018
         Załączniki nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami opublikowano 25-09-2018
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ opublikowano 02-10-2018
   
Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert opublikowano 05-10-2018

 

Informacja o wyniku postępowania
Wybór oferty najkorzystniejszej opublikowano 06-11-2018

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-06 16:20:36
Data i godzina publikacji:
2018-09-25 16:00:00