Centrala KOWR - wsparcie techniczne typu EMC Premium dla sprzętu informatycznego i oprogramowania (707/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - wsparcie techniczne typu EMC Premium dla sprzętu informatycznego i oprogramowania (707/2019/C)

Termin składania ofert do dnia 12-09-2019 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 12.08.2019 r. (.pdf)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 12.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 12.08.2019 r. (.docx)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 12.08.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczeń - opublikowano 12.08.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 12.08.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług - opublikowano 12.08.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 12.08.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Identyfikator postępowania - opublikowano 12.08.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 12.08.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 12.09.2019 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 25.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-25 12:02:48
Data i godzina publikacji:
2019-08-12 10:56:12