Centrala KOWR - Wykonanie działań promocyjnych unijnego programu „Program dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019 (Nr 457/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Wykonanie działań promocyjnych unijnego programu „Program dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019 (Nr 457/2019/C)

ID miniPortalu: 7955fa44-7abd-4a26-8d77-38fdce05ce04

Termin składania ofert: 28-03-2019    godz. 1000

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 051-117248)     

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2019/S 055-127784)

opublikowano 13-03-2019

opublikowano 19-03-2019

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2019/S 060-139978)

opublikowano 21-03-2019

opublikowano 26-03-2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 SIWZ        opublikowano 13-03-2019
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 13-03-2019
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)        opublikowano 13-03-2019

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania

                                                        Klucz publiczny
Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania.
            Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 13-03-2019
   
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ opublikowano 21-03-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie ofert

 Informacja dotycząca otwarcia ofert - opublikowano 28-03-2019                                                                                                                                                                                                         

 Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 01-04-2019                                                                                                                                                                                                                            

 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna) - opublikowano 01-04-2019 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 16-05-2019 r. (.pdf)                                                                         

 

 

 

   
   

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-16 16:17:17
Data i godzina publikacji:
2019-03-13 16:35:37