Centrala KOWR - Wykonanie i dystrybucja 4 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR” (302/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Wykonanie i dystrybucja 4 numerów „Biuletynu Informacyjnego KOWR” (302/2019/C)

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 13.02.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ (wersja do edycji) - opublikowano 13.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 13.02.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zainportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f35af01d-7080-45d4-90c6-609abc40872a

Klucz publiczny - opublikowano 13.02.2019 r. UWAGA! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie zmian o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - opublikowano 26.02.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 05.03.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 05.03.2019 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najorzystniejszej - opublikowano 05.04.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-05 12:08:43
Data i godzina publikacji:
2019-02-13 10:40:39