KOWR OT Olsztyn - Dostawa dwóch fabrycznie nowych niszczarek do papieru na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie (Nr postępowania: OLS.WOP.SSZP.260.80.2018.SB) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Dostawa dwóch fabrycznie nowych niszczarek do papieru na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie (Nr postępowania: OLS.WOP.SSZP.260.80.2018.SB)

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa dwóch fabrycznie nowych niszczarek do papieru na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 08.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.11.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.12.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-21 10:33:45
Data i godzina publikacji:
2018-11-07 14:11:01