KOWR OT Olsztyn - Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby biura KOWR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby biura KOWR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 20.09.2018 r.

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby biura KOWR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE w dniu 21.09.2018 r.

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby biura KOWR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

SIWZ

SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ

Załącznik Nr 1, 2, 4-5 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 29.10.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.10.2018 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.11.2018 r. - dot. części Nr 2 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze - część Nr 2 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2018 r. - dot. części Nr 1 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze - część Nr 1 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-04 12:49:29
Data i godzina publikacji:
2018-09-20 10:41:18