KOWR OT Olsztyn - Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KOWR OT w Olsztynie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KOWR OT w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KOWR OT w Olsztynie

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-3, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert w dniu 28.05.2018 r.

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 06.06.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-06 15:07:50
Data i godzina publikacji:
2018-05-18 12:07:30