OT KOWR Szczecin „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.14.2019. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.14.2019.

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej

Unieważnienie postępowania


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-31 12:21:17
Data i godzina publikacji:
2019-05-06 14:57:02