OT KOWR Szczecin: „Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.27.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin: „Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.27.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr  SZC.WOP.260.27.2018.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szcunkowej przekraczajacej równowartość kwoty 144.000 euro.

Termin składnia ofert 28 sierpnia 2018 r. godz. 10:00. termin Otwarcia ofert 28 sierpnia 2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-23 13:04:36
Data i godzina publikacji:
2018-07-18 14:27:09