KOWR OT Białystok Sukcesywne publikowanie w dzienniku ogłoszeń prasowych KOWR Oddział Terenowy w Białymstoku w 2018–2021 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Białystok Sukcesywne publikowanie w dzienniku ogłoszeń prasowych KOWR Oddział Terenowy w Białymstoku w 2018–2021 r.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30

 

Informacja z otwarcia ofert: do terminu składania ofert: 02.08.2018 o godz.11:00 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 90655,92 zł brutto.


Wynik postępowania:  postepowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 149-342594  z dnia 04.08.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:15
Data i godzina publikacji:
2018-06-27 15:17:00