KOWR OT Bydgoszcz - Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest rozbiórka kompleksu budynków, w tym budynku byłej stodoły, budynku inwentarskiego – chlewni oraz ruin nr 1, 2, 3, rozebranie dróg i uporządkowanie terenu, usunięcie drzew i nasadzenie drzewek, zgodnie z wydaną decyzją na działce nr 43/3 obręb 163 Grudziądz, w miejscowości Tarpno przy ulicy Lipowej o powierzchni 3,0455 ha na działce projektowanej o nr 43/13 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Bydgoszcz - Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest rozbiórka kompleksu budynków, w tym budynku byłej stodoły, budynku inwentarskiego – chlewni oraz ruin nr 1, 2, 3, rozebranie dróg i uporządkowanie terenu, usunięcie drzew i nasadzenie drzewek, zgodnie z wydaną decyzją na działce nr 43/3 obręb 163 Grudziądz, w miejscowości Tarpno przy ulicy Lipowej o powierzchni 3,0455 ha na działce projektowanej o nr 43/13


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 14:28:00