KOWR OT Częstochowa- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji dla budynku KOWR znajdującego się w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Częstochowa- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji dla budynku KOWR znajdującego się w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 18.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paliwo gazowe (gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa do instalacji znajdującej się w obiekcie Odbiorcy oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczanego mu paliwa gazowego).

Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do 19.11.2018r., do godz. 11:30. Zmodyfikowany został rownież formularz ofertowy - załacznik nr 1 !


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ines Tużyniecka
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-03 08:21:42
Data i godzina publikacji:
2018-10-29 14:52:19