KOWR OT Gorzów Wlkp. - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych - GOR.WOP.260.44.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Gorzów Wlkp. - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych - GOR.WOP.260.44.2019

Termin składania ofert 09.09.2019 do godz.09:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Izabela Kołodziejczak
Autor ostatniej zmiany:
Marcin Ziegler
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-13 10:31:00
Data i godzina publikacji:
2019-08-30 08:27:17