KOWR OT Kielce - Sporządzenie opinii geotechnicznej dla nieruchomości oznaczonej nr 152/1 położonej w Rykoszynie, gmina Piekoszów - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Kielce - Sporządzenie opinii geotechnicznej dla nieruchomości oznaczonej nr 152/1 położonej w Rykoszynie, gmina Piekoszów

Termin składania ofert: 30.07.2019 do godz. 11:00

 

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu (576585-N-2019) Opublikowano dnia 22-07-2019

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 2 - Oświadczenie o udziale podwykonawców Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 6 - Wykaz osób Opublikowano dnia 22-07-2019
       Załącznik nr 7 - Wzór umowy Opublikowano dnia 22-07-2019

 

Pytania do postępowania
Pytanie oraz odpowiedź z dnia 25.07.2019 Opublikowano dnia 25-07-2019

 

Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert Opublikowano dnia 30-07-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opublikowano dnia 20-08-2019

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Opublikowano dnia 29-08-2019

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dawid Tyrcha
Autor ostatniej zmiany:
Dawid Tyrcha
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-29 11:53:53
Data i godzina publikacji:
2019-07-22 14:00:00