KOWR OT Kielce - Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Kielcach - postępowanie znak KIE.WOP.260.7.2019.DT - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Kielce - Usługa kompleksowego utrzymania czystości KOWR OT w Kielcach - postępowanie znak KIE.WOP.260.7.2019.DT

Informacja o z otwarcia ofert                                                                                                                          

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano 17.05.2019.      

Informacja z otwarcia ofert  opublikowano 30.04.2019.      

 

Odnośnik do postępowania na platformie miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=567d4893-2a0b-48e5-b9ac-fb1192b25b05

 

Uwaga: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia uległy zmianom!

Prosimy o korzystanie z plików:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - po zmianach z dnia 01.04.2019

Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - po zmianach z dnia 16.04.2019


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dawid Tyrcha
Autor ostatniej zmiany:
Dawid Tyrcha
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-25 07:19:02
Data i godzina publikacji:
2019-03-26 09:10:50