KOWR OT KOSZALIN - Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT KOSZALIN - Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert!

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty - zad.B

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

wybór najkorzystniejszej oferty-zad.D

wybór najkorzystniejszej oferty - zad.B (2)

unieważnienie zadania B

wybór najkorzystniejszej oferty - zad.A

wybór najkorzystniejszej oferty - zad.C


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Agnieszka Sikora-Gutowska
Autor ostatniej zmiany:
Agnieszka Sikora-Gutowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-04 09:29:14
Data i godzina publikacji:
2019-02-27 10:01:53