KOWR OT Olsztyn - Montaż bezodpływowych zbiorników na nieczystości wraz z podłączeniem do lokali mieszkalnych w miejscowości Piele, gm. Lelkowo. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Montaż bezodpływowych zbiorników na nieczystości wraz z podłączeniem do lokali mieszkalnych w miejscowości Piele, gm. Lelkowo.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2018 r. godz. 9,00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1-5 do SIWZ

Zał. nr 6 projekt umowy

Zał. nr 7 - dokumentacja

Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Bożena Mićko
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-25 10:19:51
Data i godzina publikacji:
2018-08-29 13:29:12