KOWR OT Olsztyn - Remont lokali mieszkalnych położonych w m. Mieduniszki Małe 1, gm. Banie Mazurskie. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Remont lokali mieszkalnych położonych w m. Mieduniszki Małe 1, gm. Banie Mazurskie.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2018 r. o godz. 9,00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

zał. do SIWZ 1 - 5 - wersja edytowalna

zał. nr 6 - projekt umowy

zał. nr 7 - dokumentacja

Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.09.2018 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Bożena Mićko
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-25 11:35:23
Data i godzina publikacji:
2018-08-31 14:30:48