KOWR OT Olsztyn - Remont lokali mieszkalnych położonych w m. Rakowo Małe 2, gm. Biała Piska. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Remont lokali mieszkalnych położonych w m. Rakowo Małe 2, gm. Biała Piska.

Termin składa ofert upływa w dniu 23.07.2018 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu 

- załącznik ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki:

- SIWZ

- zał. nr 1-5 - wersja edytowalna

- zał. nr 6 projekt umowy

- zał. nr 7 dokumentacja 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 23.07.2018 r.

- załącznik protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- wybór z dnia 14.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

- ogłoszenie z 30.08.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Bożena Mićko
Autor ostatniej zmiany:
Bożena Mićko
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-30 13:27:13
Data i godzina publikacji:
2018-07-05 14:14:02