KOWR OT Poznań - dostawa artykułów biurowych dla KOWR OT Poznań - POZ.WOP.260.47.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - dostawa artykułów biurowych dla KOWR OT Poznań - POZ.WOP.260.47.2018

Termin składania ofert: 11.09.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 11.09.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  przesłane do publikacji w DUUE w dniu 31.07.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 03.08.2018r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

załącznik nr 1A do SIWZ - formularz cenowy

   załącznik nr 1 A do SIWZ - formularz cenowy w wresji edytowalnej

załącznik nr 2 do SIWZ - IPU

załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczno-ilościowa

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Zestawienie złożonych do postępowania ofert                                                                                                                                 

informacja z otwarcia ofert - opublikowane 11.09.2018r.

 

 Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                

informacja o wynikach postępowania - opublikowane 05.10.2018r.

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane 21.11.2018r.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-21 09:52:39
Data i godzina publikacji:
2018-07-27 10:46:15