KOWR OT Poznań - dostawa artykułów reklamowych opatrzonych logo KOWR - postępowanie nr POZ.WOP.260.37.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - dostawa artykułów reklamowych opatrzonych logo KOWR - postępowanie nr POZ.WOP.260.37.2019

Termin składania ofert: 30.07.2019 godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 30.07.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                             

SIWZ

 załączniki nr 4, 6, 7 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załącznik nr 5 do SIWZ w formie edytowalnej

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Pytania i odpowiedzi                                                                                                                        

  pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi nr II

 zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                       

  zestawienie z otwarcia ofert

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                      

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                     

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-16 11:26:06
Data i godzina publikacji:
2019-06-18 13:15:32