KOWR OT Poznań - dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy i innych materiałów ekspoloatacyjnych do sprzętu informatycznego dla KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.38.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy i innych materiałów ekspoloatacyjnych do sprzętu informatycznego dla KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.38.2018

Termin składania ofert: 04.07.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 04.07.2018 godz. 12:00

 

Ogłoszenie                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 28.05.2018  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 28.05.2018      

   załączniki nr 1A, 1B, 3A, 3B, 7 do SIWZ opublikowano 28.05.2018   

klauzula informacyjna dotycząca RODO  opublikowano 06.06.2018

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 28.05.2018

Zestawienie złożonych ofert

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif zestawienie złożonych ofert do postępowania      opublikowano 04.07.2018

Ogłoszenie o wynikch postępowania

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyborze     opublikowano 21.08.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o unieważnieniu      opublikowano 21.08.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    opublikowano 13.09.2018

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-05-28 10:39:30