KOWR OT Poznań - dostawa opału na rok 2019 - postępowanie nr POZ.WOP.260.52.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - dostawa opału na rok 2019 - postępowanie nr POZ.WOP.260.52.2018

Termin składania ofert: 23.08.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 23.08.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 08.08.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 08.08.2018r.      

   załączniki nr 4A i 4B do SIWZ opublikowano 08.08.2018r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ                                                                                                                                      

pytania i odpowiedzi do SIWZ  opublikowano 17.08.2018r.   

 

Zestawienie złożonych ofert                                                                                                                                     

zestawienie złożonych ofert  opublikowano 24.08.2018r.                                                                                                                                  

 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                   

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  opublikowano 19.12.2018r. 

  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                              

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 11.02.2098r. 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-11 12:59:49
Data i godzina publikacji:
2018-08-08 16:31:48