KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.40.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.40.2018

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 08:00, Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 godz. 12:00.

 

Ogłoszenie                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 14.06.2018r.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 14.06.2018r.      

   załączniki nr 5-7 do SIWZ opublikowano 14.06.2018r.   

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 14.06.2018r.

Zestawienie złożonych ofert

     informacja z otwarcia ofert - opublikowano 23.07.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

    informacja o wyborze - część 1 postępowania  - opublikowano 02.08.2018r.

    informacja o unieważnieniu - część 2 postępowania  - opublikowano 02.08.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - opublikowano 11.09.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kiałka - Kosowska, Radosław Strózyk, Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-06-14 11:20:56