KOWR OT Poznań - KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań.

Składanie ofert 11.07.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 11.07.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                  

SIWZ

 załączniki do SIWZ

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Modyfikacja SIWZ                                                                                                                       

  modyfikacja SIWZ

załączniki nr 6A i 6B do SIWZ w wersji edytowalnej

 informacja z otwarcia ofert                                                                                                                      

  informacja z otwarcia ofert

 informacja o unieważnieniu postępowania                                                                                                                     

  informacja o unieważnieniu postępowania

 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                    

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-22 10:54:14
Data i godzina publikacji:
2019-05-29 11:32:13