KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.51.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.51.2019

Termin składania ofert: 21.08.2019 godz. 08:00; Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 godz. 09:00

 

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 5 i 7 do SIWZ

 załączniki nr 6A i 6B do SIWZ w wresji edytowalnej

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

informacja z otwarcia ofert

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                    

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1

informacja o unieważnieniu postępowania - część 2

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 2

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marek Garstka, Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:31:14
Data i godzina publikacji:
2019-08-09 14:44:56