KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejumjąca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji i przysyłu gazu dla potrzeb KOWR OT Poznań - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejumjąca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji i przysyłu gazu dla potrzeb KOWR OT Poznań

Termin składania ofert: 09.10.2018, godz. 08:00, Termin otwarcia ofert: 09.10.2018, godz. 12:00 Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.10.2018, godz. 08:00 Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 30.10.2018, godz. 12.00 Termin składania ofert został przesunięty na dzień 12.12.2018, godz. 08:00 Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 12.12.2018, godz. 12.00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

  załączniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ                                                                                                                                   

pytania i odpowiedzi do SIWZ

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załącznik nr 5.1. do SIWZ

 zaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ

pytania i odpowiedzi do SIWZ

 Modyfikacja SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu                                                                                                                               

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 06.12.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 06.12.2018

  http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif   zaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ - opublikowano 06.12.2018

 zaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - opublikowano 06.12.2018

modyfikacja SIWZ - opublikowano 06.12.2018

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-06 11:14:01
Data i godzina publikacji:
2018-09-28 08:41:58