KOWR OT Poznań - Kompleksowa usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów przynaleznych do budynków KOWR OT Poznań - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Kompleksowa usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów przynaleznych do budynków KOWR OT Poznań

Termin składania ofert: 24.05.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 24.05.2018 godz. 12:00

ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 17.04.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 17.04.2018      

   załączniki nr 2-4 do SIWZ opublikowano 17.04.2018

    załącznik nr 2 do SIWZ w postaci edytowalnej opublikowano 17.04.2018

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 17.04.2018  

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif pytania i odpowiedzi do SIWZ  opublikowano 17.05.2018r.  

Zestawienie złożonych do postępowania ofert

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-17 08:30:37
Data i godzina publikacji:
2018-04-17 11:32:16