KOWR OT Poznań - kompleksowa usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów przynaleznych do budynków KOWR OT w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - kompleksowa usługa stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów przynaleznych do budynków KOWR OT w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości.

Składanie ofert 10.05.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 10.05.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3,4,5 do SIWZ

załączniki nr 1,2,5,6,7 do SIWZ w wersji edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ                                                                                                                      

 pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

 zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                    

 zestawienie z otwarcia ofert

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                   

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                 

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-05 09:31:36
Data i godzina publikacji:
2019-03-28 14:46:55