KOWR OT Poznań - obsługa i serwisowanie kotłowni - postępowanie nr POZ.WOP.260.66.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - obsługa i serwisowanie kotłowni - postępowanie nr POZ.WOP.260.66.2018

Termin składania ofert: 15.10.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 15.10.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 14.09.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 14.09.2018r.      

   załączniki nr 4 i 5 do SIWZ opublikowano 14.09.2018r.    

 

Modyfikacja zapisów SIWZ          

informacja o modyfikacji opublikowano 28.09.2018

obowiązujący formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ opublikowano 28.09.2018

 

 

Informacja z otwarcia ofert            

zestawienie złożonych ofert   opublikowano 15.10.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 6         

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 6 - opublikowano 07.11.2018r.  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 7         

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 7 - opublikowano 23.11.2018r.  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 11.01.2019r. 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Michałowski, Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-11 13:30:26
Data i godzina publikacji:
2018-09-14 09:19:16