KOWR OT Poznań - obsługa i serwisowanie kotłowni - postępowanie nr POZ.WOP.260.94.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - obsługa i serwisowanie kotłowni - postępowanie nr POZ.WOP.260.94.2018

Termin składania ofert: 19.12.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 19.12.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 11.12.2018r.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 11.12.2018r.      

   załączniki nr 4 i 5 do SIWZ opublikowano 11.12.2018r.  

  

Informacja o unieważnieniu postępowania                                                                                                                                 

Informacja o unieważnieniu postepowania  opublikowano 28.12.2018r.      

 

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

ogłoszenie o nieudzieleniu zamowienia  opublikowano 28.12.2018r.      


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-28 13:56:41
Data i godzina publikacji:
2018-12-11 11:42:50