KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - postępowanie nr POZ.WOP.260.85.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - postępowanie nr POZ.WOP.260.85.2018

Termin składania ofert - 10.01.2019r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert - 10.01.2019 godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

załączniki nr 3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

identyfikator postępowania i klucz publiczny                                                                                                                                    

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

zestawienie ofert                                                                                                                                    

 zestawienie ofert

Zamawiający informuje, iż przy generowaniu pliku PDF - "zestawienie ofert" program usunął ostatnią pozycję zawierającą dane dotyczące 12 części postępowania. Poniżej zamieszczono poprawiony plik PDF.

zestawienie ofert

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                   

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie części 5, 7, 11

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                               

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-25 10:00:55
Data i godzina publikacji:
2018-12-03 15:15:26