KOWR OT Poznań - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - nr postępowania POZ.WOP.260.44.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - nr postępowania POZ.WOP.260.44.2019

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3 i 4 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki nr 1, 2 do SIWZ w formie edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-12 10:23:00
Data i godzina publikacji:
2019-07-12 10:08:56