KOWR OT Poznań - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - nr postępowania POZ.WOP.260.44.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych - nr postępowania POZ.WOP.260.44.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2019R. GODZ. 10:00. NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 12.09.2019 GODZ. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3 i 4 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki nr 1, 2 do SIWZ w formie edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 Pytania i odpowiedzi  oraz modyfikacja SIWZ                                                                                                                             

pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po wysłaniu

  uaktualniony formularz JEDZ (plik w postaci xml)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po opublikowaniu

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                   

zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-30 11:03:56
Data i godzina publikacji:
2019-07-12 10:08:56