KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.17.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.17.2019

Składanie ofert 20.05.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 20.05.2019 godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki nr 1, 2 do SIWZ w formie edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 modyfikacja SIWZ                                                                                                                        

 modyfikacja SIWZ

 

 zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                   

 zestawienie z otwarcia ofert

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                 

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                 

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-13 10:34:09
Data i godzina publikacji:
2019-04-09 11:35:26