KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.260.24.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.260.24.2018

Termin składania ofert: 07.05.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 07.05.2018 godz. 12:00

głoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 28.03.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 28.03.2018      

   załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ opublikowano 28.03.2018

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 28.03.2018  

Zestawienie złożonych do postępowania ofert

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif zestawienie ofert złożonych do postępowania opublikowano 07.05.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 7 postępowania   opublikowano 29.08.2018r.

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 - 6 opublikowano 29.08.2018r.

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 7 - opublikowano 05.11.2018r.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-05 13:18:22
Data i godzina publikacji:
2018-03-28 09:57:39