KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.260.37.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr POZ.WOP.260.37.2018

Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 godz. 12:00

Ogłoszenie                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 29.05.2018  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 29.05.2018  

   załącznik nr 3 do SIWZ opublikowano 29.05.2018   

   załączniki nr 4 i 5 do SIWZ opublikowano 29.05.2018  

klauzula informacyjna dotycząca RODO  opublikowano 06.06.2018

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 29.05.2018

Zestawienie złożonych ofert

     zestawienie złożonych ofert  opublikowano 06.07.2018

Informacja o wynikach postępowania

     informacja o wyborze w zakresie części 2, 3, 4, 6  opublikowano 21.08.2018

 informacja o unieważnieniu części: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11  opublikowano 21.08.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

     ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 04.10.2018


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-05-29 14:13:44