KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.46.2018 - roboty remontowe i adaptacyjne pomieszczenia po kawiarni "W-Z" ul. Fredry 11, Poznań - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.46.2018 - roboty remontowe i adaptacyjne pomieszczenia po kawiarni "W-Z" ul. Fredry 11, Poznań

Termin składania ofert: 06.08.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 06.08.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 19.07.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 19.07.2018r.      

   załączniki nr 4 i 6 do SIWZ opublikowano 19.07.2018r.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania

    informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 09.08.2018r. 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:23
Data i godzina publikacji:
2018-07-19 14:35:11