KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.48.2018 - roboty budowlane - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - postępowanie nr POZ.WOP.260.48.2018 - roboty budowlane

Termin składania ofert: 31.08.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 31.08.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 30.07.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 30.07.2018r.      

   załączniki nr 4 i 7 do SIWZ opublikowano 30.07.2018r.

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania                                                                                                                                     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  opublikowano 07.09.2018r.  

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:23
Data i godzina publikacji:
2018-07-30 12:00:39